podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Austria - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Austria - wiza, ambasady, przepisy

Wiedeń     
austria
Austria - podróże do AustriiAustria - mapa krajuAustria - spis artykułów i galeriiAustria - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeAustria - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaAustria - szczepienia, zdrowie, poradyAustria - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROAustria - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOAustria - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży upraw­niającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty (Uwaga: od 1 stycznia 2008 r. stary wzór dowodu osobistego nie uprawnia do wjazdu ani pobytu na terytorium Austrii). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie
i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie
w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do Austrii pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.
Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg. Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów (szczególnie ważne: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, trójkąta ostrzegawczego i odblaskowej kamizelki, a w zimie także łańcuchów). Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposażenia grożą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu. Rygorystycznie egzekwowany jest obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości. Egzekwowany jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu. Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,1 promila. Wynik od 0,1 do 0,49 promila jest wykroczeniem zagrożonym karą w zależności od wyniku oceny zdolności do kierowania pojazdem – oceny dokonuje policjant. Kierowca, u którego stwierdzono zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila może zostać ukarany mandatem (od 218 do 5813 Euro) i odebraniem prawa jazdy lub kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności, nawet, jeśli nie doprowadził do kolizji.

Obowiązuje zakaz rozmawiania podczas jazdy przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego. Dodatkowe informacje dla kierowców można znaleźć na stronie internetowej: www.oeamtc.at

Od 2008 r. samochody osobowe, kombi i ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t muszą być wyposażone w opony zimowe na wszystkich kołach lub łańcuchy na kołach napędowych (łańcuchy mogą zastępować opony zimowe tylko przy jeździe po śniegu), w warunkach zimowych, w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia. Obowiązuje ogólny zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych w dni świąteczne oraz w soboty od godz. 15 i niedzielę od godz. 00.00 do godz. 22.00. Szczegółowe informacje o innych zakazach jazdy można znaleźć pod adresem http://www.wkv.at/sektionen/vk/verkehrsbehinderungen.htm.Jeśli turysta nie ma środków płatniczych na opłacenie mandatu, służby graniczne lub policja mogą pobrać do depozytu, jako zabezpieczenie na poczet kary, przedmiot o wartości zbliżonej do wysokości wymierzonej kary. Funkcjonariusz jest wówczas obowiązany do wydania odpowiedniego pokwitowania i poinformowania o sposobie odzyskania depozytu. Należy pamiętać, że austriackie służby graniczne dysponują pełnymi uprawnieniami policyjnymi, z możliwością nakładania mandatów, zatrzymywania prawa jazdy oraz zatrzymywania w areszcie.


Podróżowanie po kraju
Nie ma szczególnych ograniczeń w swobodnym poruszaniu się po kraju.
Przepisy celne
Zgodne z normą unijną. Turystów obowiązują ograniczenia ilościowe dotyczące wwozu towarów przeznaczonych do osobistego użytku i nie podlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, lecz ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Przewożone towary uznaje się za przeznaczone „do użytku osobistego”, jeżeli nie przekraczają określonych ilości, np. papierosy – 200 szt., cygaretki – 400 szt., cygara – 200 szt., tytoń – 1 kg, spirytus – 10 l, wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) – 20 l, wino – 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), piwo – 110 l. Osoby, które nie ukończyły 17. roku życia, nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych.
Bezpieczeństwo
Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, zdarzają się jednak kradzieże pieniędzy i dokumentów (zwłaszcza w większych miastach).
Przydatne informacje
• W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy powiadomić policję (tel. 133), straż pożarną (tel. 122) lub pogotowie ratunkowe (tel. 144). Połączenia te są bezpłatne. W Wiedniu można również skorzystać z pomocy medycznej pod numerem tel. 141 (opłaty pobierane za pomoc medyczną są znacznie niższe niż za pomoc pogotowia ratunkowego). Działa także uniwersalny numer pomocy – tel. 112, pod który można dzwonić w każdej sprawie.• Urzędy w Austrii są otwarte od poniedziałku do piątku, przy czym godziny ich otwarcia są różne. Większość urzędów przyjmuje interesantów od 8.00 do 14.00. We czwartki niektóre urzędy są otwarte również po południu.

• Banki są z reguły czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, a w czwartki do 17.00 (z przerwami na lunch 12.30–13.30). Sieć bankomatów jest rozbudowana i funkcjonuje sprawnie.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Wiedniu
Hietzinger Hauptstraße 42c
A-1130 Wien
tel.: (00-431) 870 15 100
fax: (00-431) 870 15 222
e-mail: sekretariat@botschaftrp.at; info@botschaftrp.at
www.wien.polemb.net

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu
Hietzinger Hauptstraße 42b
A-1130 Wien
tel.: (00-431)870 15 100, 870 15 128
fax: (00-431) 870 15 136
e-mail: konsul@botschaftrp.at

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Titlgasse 15, A-1130 Wien
tel.: (00-431) 877 63 42, 877 73 12
fax: (00-431) 877 35 97
e-mail: info@handelsratpolen.at
www.handelsratpolen.at

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu
Hietzinger Hauptstraße 42c
A-1130 Wien
tel.: (00-431) 870 15 816
fax: (00-431) 870 15 331
e-mail: oscepl@botschaftrp.at

Misja RP przy OBWE w Wiedniu
Hietzinger Hauptstraße 42c
A-1130 Wien
tel.: (00-431) 870 15 804
fax: (00-431) 870 15 331
e-mail: oscepl@botschaftrp.at

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej
Lerchenfelder Straße 2
1080 Wien
tel.: (00-431) 524 71 91
fax: (00-431) 524 71 20
e-mail: info@poleninfo.at

Szkoła Polska w Wiedniu
Kollegium Kalksburg, Promenadeweg 3
1238 Wien
tel.: (00-431) 888 41 58 181
fax: (00-431) 888 41 58 60
e-mail: dyrektor@szkolapolska.org

Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
Boerhaavegasse 25
1030 Wien
tel.: (00-431) 713 98 37, 713 03 83
e-mail: office.viennapan@ycn.com

Instytut Polski w Wiedniu
Am Gestade 7
A-1010 Wien
tel.: (00-431) 533 89 61, 533 89 62
fax: (00-431) 532 97 58, 532 45 91
e-mail: office@polnischekultur.at

Konsulat Honorowy RP w Graz
Konsul honorowy dr Gerold Ortner (język niemiecki)
Joanneumring 18/3, A-8010 Graz
tel.: (00-433 16) 338 251
fax: (00-433 16) 338 251 15

Konsulat Honorowy RP w Innsbrucku
Konsul honorowy Siegfried Resl (języki: niemiecki, angielski)
Valiergasse 60, A-6020 Innsbruck
tel.: (00-435 12) 286 314 00
fax: (00-435 12) 286 314 20

Konsulat Honorowy RP w Salzburgu
Konsul honorowy dr Jürgen Hinterwirth (język niemiecki)
A-5020 Salzburg, Nonntaler Hauptstraße 1
tel.: (00-436 62) 84 00 33, 84 00 34
fax: (00-436 62) 84 00 33 14

Konsulat Honorowy RP w Klagenfurcie
Konsul honorowy Albert Ferdinand Sammer (język niemiecki)
A-9020 Klagenfurt, Koschatstraße 7
tel.: (00-434 63) 55 553
fax: (00-434 23) 92 158
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Austrii
ul. Gagarina 34, 00-748 Warszawa
tel. (0-22) 841 00 81-84; fax (0-22) 841 00 85
e-mail: warschau-ob@bmaa.gv.at
www.ambasadaaustrii.pl
www.bmaa.gv.at/warschau

Wydział Kulturalny
ul. Próżna 8, 00-107 Warszawa
tel. (0-22) 620 96 20-21; fax (0-22) 620 10 51
e-mail: warschau-kf@bmaa.gv.at
www.austria.org.pl

Wydział Handlowy
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
tel. (0-22) 586 44 66
fax (0-22) 586 44 88
e-mail: warschau@austriantrade.org